Община Кричим

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

pdfУВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, Със Заповед № РД 49-336 от 26.09.2019 г. на Министъра на земеделието и храните са утвърдени Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.