Община Кричим

РЕШЕНИЕ № 09-Д0-1089-03 от 24.09.2019 год. На основание чл. 73. ал.4, във връзка с ал. 1, т.З от Закона за управление на отпадъците

pdfНа основание чл. 73. ал.4, във връзка с ал. 1, т.З от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1468 от 30.08.2019 г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.