Община Кричим

Покана за обществено обсъждане на предварителен проект на Генерален план за организация на движението на гр. Кричим.

pdfОбщина Кричим уведомява обществеността и заинтересованите организации, че е изготвен предварителен проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД) на гр. Кричим, чиято задача е да създаде оптимални режими на градското движение.


ГПОД - Съществуващо положение:

pdf01-01  Товарно, велосипедно, пешеходно, ПТП, паркиране

pdf02-01 Градски транспорт

pdf03-01 Посочност и предимства

pdf04-01 Знаково стопанство

pdf04-02 Знаково стопанство

pdf04-03 Знаково стопанство


ГПОД – Прогноза

pdf01-01  Класификация на уличната мрежа

pdf02-01 Товарно, пешеходно и велосипедно движение

pdf03-01 Транзитно движение

pdf04-01 Градски транспорт

pdf05-01 Паркиране, скорост, успокоено движение

pdf06-01 Посочност и предимства

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.