Община Кричим

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

pdfОБЯВА: ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КРИЧИМ, ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА СТОПАНСКАТА 2019 - 2020 ГОДИНА.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.