Община Кричим

Заповед № 274 / гр.Пловдив 31.07.2019.Във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната «Африканска чума по свинете»

pdfВъв връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение за заболяването «Африканска чума по свинете» на основание чл.31, т. 1 от Устройствения правилник на БАБХ и Заповед № РД-20-93/31.07.2019 г. на Областния управител на обл.Пловдив във връзка с проведено заседание на 30.07.2019 г. на Областната епизоотична комиссия НАРЕЖДАМ:

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.