Община Кричим

ОБЯВА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г.

pdfНА ВНИМАНИЕТОНА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЗЕМИ: Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на декларация по чл. 69 и заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ е до 31 юли 2019 год.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.