Община Кричим

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПВАНЕТО НА ЛЕТНИЯ СЕЗОН И ЗАПОЧВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ КАМПАНИИ, ВИ УВЕДОМЯВАМE, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ВОДАТА

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С  НАСТЪПВАНЕТО НА ЛЕТНИЯ СЕЗОН И ЗАПОЧВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ КАМПАНИИ, ВИ УВЕДОМЯВАМE, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ВОДАТА ДА БЪДЕ  ИЗПОЛЗВАНА EДИНСТВЕНО  ЗА ПИТЕЙНО–БИТОВИ ЦЕЛИ.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.