Община Кричим

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

pdfС Ъ О Б Щ Е Н И Е: УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАЛАПИЦА.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.