A+ A A-

Предстоящо преустановяване дейността на банков офис на Банка ДСК в гр. Кричим, община Кричим, обл. Пловдив

ПОДКРЕПЯЩО ПИСМО

От

Атанас Стефанов Калчев - Кмет на община Кричим

Анка Самуилова Хаджиева - Председател на Общински съвет - Кричим

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИНОВА,

С настоящото писмо се обръщаме към Вас в качеството Ви на Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК, в подкрепа на гражданската инициатива за запазване дейността на банковия Ви офис в гр. Кричим, община Кричим....pdfПрочети още

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.