Община Кричим

Заповед № РД-02-09-140 от 14.05.2019 г./ гр.Кричим - предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона да местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № РД-20-36 от 25.03.2019 г. на Областния управител на област Пловдив, във връзка с разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.