Община Кричим

На 15.05.2019г. в Младежки дом гр.Кричим мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставя консултации на гражданите

pdfС Ъ О Б Щ Е Н И Е: На 15.05.2019г. в Младежки дом гр.Кричим мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.