Община Кричим

Уведомително писмо: Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

pdfВ изпълнение на Наредба № 13 от 20016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ,Ви уведомяваме:

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.