Община Кричим

Заповед № РД-02-09-110-11.04.2019. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

pdfЗаповед № РД-02-09-110-11.04.2019. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 4 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и чл, 124 - чл. 136 от ЗУТ

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.