Община Кричим

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че право да добият и съответно закупят дървесина имат физически лица, които не са търговци

pdfВъв връзка с продажбата на дървесина от Териториално  поделение „Държавно ловно стопанство – Тракия” на жителите на община Кричим, Ви уведомяваме, че право да добият и съответно закупят дървесина имат физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба. Желаещите лица, които искат да ползват дървесина по този ред е необходимо да бъдат включени в списъци, изготвени от кмета на общината, в съответствие с определения лимит и по реда на подаване на заявлението.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.