Община Кричим

ЗАПОВЕД № РД-02-09-50 / гр. Кричим,04.02.2019г.

pdfЗаповед № РД-02-09-50 / гр. Кричим,04.02.2019г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 и чл. 125 от Закона за горите нареждам:

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.