Община Кричим

Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ успешно провежда обучение по магистърския курс „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“

pdfУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ,

Вече четири години Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ успешно провежда обучение по магистърския курс „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“ в рамките на нашата акредитация по научното направление „Архитектура, строителство и геодезия4“. Целта на този магистърски план е да предложи на желаещите да се занимават с експлоатация и надзор на язовирите най-прекия и пълноценен път за придобиване на необходимата висока квалификация.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.