Община Кричим

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

pdfНа основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим ще се проведе публично обсъждане на проект на бюджет за 2019 г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.