Община Кричим

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:Всички регистрирани пчелари, имат възможност да подадат заявление за подпомагане по мерките и дейности

pdfУведомяваме Ви, че всички регистрирани пчелари, имат възможност да подадат заявление за подпомагане по мерките и дейности от националната програма по пчеларство за тригодишен период от 2017-2019 г.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.