Община Кричим

Заповед № РД-02-09-464 /14.12.2018г.:На основание чл.44, ал.1, т.4 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 9 ал. 1 и чл. 35 от Закона за оръжията

pdfЗаповед № РД-02-09-464 /14.12.2018г.: На основание чл.44, ал.1, т.4 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 9 ал. 1 и чл. 35 от Закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества и пиротехнически изделия /ЗОБВВПИ/ във връзка с чл. 6, т. II от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Кричим и с цел осигуряване сигурността на гражданите и опазване на обществения ред на територията на община Кричим

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.