Община Кричим

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. Пловдив. РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1127-01 от 09.10.2018 год.

pdfРЕШЕНИЕ № 09-ДО-1127-01 от 09.10.2018 год. за прекратяване на дейетвие на разрешение за дейности по отпадъците.На основание чл. 72, ал. 3, т, 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със №УО-1132 от 04.10.2018 г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.