A+ A A-

ОИЦ - Пловдив организира информационно събитие в гр. Кричим.

На 23.10.2018 г. /вторник/ от 11:00 часа в зала на НЧ „Пробуда – 1912г.“ в гр. Кричим, Областен информационен център-Пловдив организира информационна среща. Експертите на ОИЦ ще предоставят информация на участниците относно отворена за кандидатстване подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони, както и други възможности за финансиране на проектни предложения в сферите на предприемачество, наука и образование, съфинансирани от ЕСИФ.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.