Община Кричим

Община Кричим реализира проект: „Модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж за предоставяне на социални услуги в община Кричим – „обществена трапезария” и „домашен социален патронаж”.

pdfНа 30.05.2018 г. между Фонд „Социална закрила” към МТСП и община Кричим бе подписан Договор за съвместна дейност № РД04-114 за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект: „Модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж за предоставяне на социални услуги в община Кричим – „обществена трапезария” и „домашен социален патронаж”.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.