Община Кричим

Гроздоберна кампания 2018г. Във връзка с гроздоберната кампания 2018г.,Ви напомняме, че еъгласно чл.8

pdfВъв връзка о гроздоберната кампания 2018г.,Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 43б/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2018г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.