Община Кричим

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ЗА 2017 ГОДИНА

pdfНа основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим, Председателят на Общинския съвет кани жителите на общината, представители на бизнеса, ръководители на бюджетни звена, общински съветници, НПО и други заинтересовани лица, да се включат в публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Кричим за 2017 година.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.