Община Кричим

Извлечение от протокол на комисия, назначена със Заповед № РД 02-09-137/03.05.2018 г. на Кмета на Община Кричим

pdfИзвлечение от протокол на комисия, назначена със Заповед № РД 02-09-137/03.05.2018 г. на Кмета на Община Кричим за резултатите от проведения конкурс за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „УТГРМДТХД”

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.