Община Кричим

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. Пловдив РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1128-00 от 24.04.2018 год.

pdfРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  гр. Пловдив. РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1128-00 от 24.04.2018 год.На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО- 493 от 04.04.2018 год.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.