Община Кричим

О Б Я В А:Конкурс за заемане на длъжността Юрисконсулт

pdfО Б Я В Я В А:Конкурс за заемане на длъжността Юрисконсулт. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.