Община Кричим

Относно: Промяна в организацията на клиентското обслужване от EVN на територията на Община Кричим

pdfУважаеми господин Калчев, ЕVN България се стреми да осъществява постоянен диалог с всички общински структури, намиращи се на територията, обслужвани от дружеството. В духа на партньорство и откритост ние сме поели ангажимента да информираме регулярно за настъпващи промени и предстоящи инициативи.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.