Община Кричим

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. Пловдив

pdfРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. Пловдив. РЕШЕНИЕ  № 09-ДО-1089-02 от 08.02.2017 год. На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.З от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-64 от 12.01.2018 г. и № УО-64 от 21.01.2018 г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.