A+ A A-

До работодателите от община Кричим - анкетно проучване на потребностите от работна сила

На основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие два пъти в годината ще се провежда анкетно проучване на потребностите от работна сила.

Анкетата се попълва он-лайн, на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта, в банера „Проучване на потребноснтите от работна сила” и ще бъде активна до 28.02.2018г. Информацията от проучването ще се обобщава от експертен екип на областно ниво от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, в съответствие с областната стратегия и общинските планове за развитие.

Линк към анкетата:Отвори >>

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.