Община Кричим

РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1126-00 от 05.01.2018г.: На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1

pdfРЕШЕНИЕ № 09-ДО-1126-00 от 05.01.2018г.:На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), във връзка със заявление №УО-1123 от 20.12.2017г

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.