A+ A A-

От 01.01.2018г. текущия ремонт и поддържането, в т.ч. и зимното на републиканските пътища в чертите на гр. Кричим

От 01.01.2018г. текущия ремонт и поддържането, в т.ч. и зимното на републиканските пътища в чертите на гр. Кричим 

( Път III- 866 Девин - Кричим - Стамболийски -/I-8/ от км. 104/+030/ до км. 106/+010/ )

( Път III- 8602 Пловдив- Перущица- Кричим от км. 20/+522/ до км. 21/+630/ с обща дължина 3,088 км. е изцяло ангажимент на Агенция “Пътна инфраструктура” ( АПИ ) - Областно пътно управление ( ОПУ ) Пловдив.

Вътрешно градската улична мрежа и общински път гр. Кричим - с. Козарско до границата с Област Пазарджик, община Брацигово, остават изцяло ангажимент на община Кричим.

Телефони за сигнали:

032 / 63 21 70 ( ОПУ ) Пловдив

032 / 62 53 16 дежурен ( ОПУ ) Пловдив.

03145 / 22 33 и 0882 56 57 40 - дежурни община Кричим.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.