Община Кричим

Съобщение за нов адрес на СГКК

pdfС Ъ О Б Щ Е Н И Е:УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ПЛОВДИВ (СГКК - ГР.ПЛОВДИВ), СЕ ПРЕМЕСТИ НА НОВ АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, ПЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” № 3, ЕТ. 1 .

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.