Община Кричим

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза

pdfУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кричим ще се проведе публично обсъждане на проект на бюджет за 2018 година.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.