Община Кричим

Заповед-РД-02-09-454:На основание чл. 44, ал. 2 във връзка ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

pdfЗаповед-РД-02-09-454:На основание чл. 44, ал. 2 във връзка ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение по т. 2, взето с Протокол № 16 от заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Кричим / вх. № ОУ-02-12-103#5/01.12.2017 г.

pdfПриложение към Заповед № РД-02-09-454

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.