Община Кричим

Заповед-РД-02-09-453:На основание чл. 44, ал. 2 във връзка ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

pdfЗаповед-РД-02-09-453:На основание чл. 44, ал. 2 във връзка ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.110, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, и Решение по т. 1, взето с Протокол № 16 от заседание на ЕСУТ при община Кричим / вх. № ОУ-02-12-141 #5/27.10.2017 г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.