Община Кричим

ОБЯВА - до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършванена оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ,бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, съсседалище в гр. София, район „Младост"-СО, ж.к. Младост 4, Бизнес ПаркСофия, сграда 6.СЪОБЩАВА:

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.