A+ A A-

Областният управител на област с административен център - Пловдив свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Кричим.

 Уважаеми съграждани,

На основание чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА и Заповед № РД-20-134/03.11.2023г., Областният управител на област с административен център - Пловдив свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Кричим. Заседанието ще се проведе на 09.11.2023 г. /четвъртък/ в  зала № 21 в сградата на Община Кричим от 10:30 часа при следния дневен ред:
1. Полагане на клетва по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници и кмет;
2. Избор на председател на Общински съвет при община Кричим, съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

                                                         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.