A+ A A-

НА 04.11.2022г. - СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА ПО ПРЕКТ: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01

ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА

pdfпо проект: №  BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 - „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъции, генерирани от община Кричим и община Перущица включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

ПРОВЕДЕНА ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

pdfпо проект: №  BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 - „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъции, генерирани от община Кричим и община Перущица включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.