A+ A A-

Проведена начална пресконференция по проект: № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01

Проведена начална пресконференция по проект: №  BG16М1ОР002-2.005-0018-С01

„Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

pdfПрочети още   /    Видео>>

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.