A+ A A-

РАЗГЛАСЯВА: На основание чл. 550, ал. 2 от ГПК. Молба за назначаване на представител на БОРИСЛАВ ГЮРГАНИН, с последен постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, ул. „Антонивановци“ № 31.

С определение № 12470 от 02.11.2023 г. по Частно гражданско дело № 20235530112957, на Районен съд Пловдив, Гражданско отделение VI Граждански състав, в закрито заседание, е постановил да бъде извършено разгласяване от Община Кричим на молбата на Цанка Гюрганина, Виктория Гюрганина и Гавраил Гюрганин, всички с адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, ул. „Антонивановци“ № 31, процесуално представлявани по пълномощие от адв. Мила Стоянова-Иванчева и като предполагаеми наследници на Борислав Гюрганин, с последен постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, ул. „Антонивановци“ № 31.

Приложения:

pdfМолба до РС – Пловдив от Цанка Гюрганина, Виктория Гюрганина и Гавраил Гюрганин.

pdfРазгласяване

Областният управител на област с административен център - Пловдив свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Кричим.

 Уважаеми съграждани,

На основание чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА и Заповед № РД-20-134/03.11.2023г., Областният управител на област с административен център - Пловдив свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Кричим. Заседанието ще се проведе на 09.11.2023 г. /четвъртък/ в  зала № 21 в сградата на Община Кричим от 10:30 часа при следния дневен ред:
1. Полагане на клетва по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници и кмет;
2. Избор на председател на Общински съвет при община Кричим, съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА.

                                                         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Извършване на есенна масова дезинфекция на водоема и градската водопроводна мрежа

СЪОБЩЕНИЕ

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив уведомява жителите на гр. Кричим, че на 24.10.2023г. (вторник), поради извършване на есенна масова дезинфекция на водоема и градската водопроводна мрежа, в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч. населението ще може да използва вода само за битови нужди. Питейната вода ще бъде негодна за употреба през времето на извършващата се профилактика.

Дружеството предварително се извинява на жителите на гр. Кричим за създаденото временно неудобство.

 

С уважение,

Светлана Георгиева

секретар „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив

032/605-625

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхова ревизия

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че поради извършване на върхова ревизия и  профилактични прегледи на електросъоръжаването на ПС „Кричим”, водоподаването в гр. Кричим ще бъде намалено в понеделник 16.10.2023 г. за времето от 9.00 ч. до 13.00 ч.

При необходимост от допълнителна информация, моля да се свържете с Ръководител ЕР Кричим инж. Станислав Панев - 0896688839

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.