A+ A A-

Съобщение и приложения за топъл обяд

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с кандидатстване на община Кричим по целева програма „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана от Агенция за социално подпомагане, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. по Оперативна програма  за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

pdfСъобщение - топъл обяд

docЗаявление-декларация COVID 19

docДекларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.