A+ A A-

Бюрократични пречки спъват пускането на пречиствателната станция в Кричим

stanciaБюрократични пречки спъват пускането на пречиствателната станция за отпадъчни води в Кричим. Подобно е положението и със съоръженията в общините Стамболийски, Хисаря и Раковски.Пречиствателната станция в Кричим вече е с акт 15, което означава, че всички строителни дейности са приключени. Сега обаче не може да се пристъпи към издаването на акт 16, защото никъде не е разписано кой е органът, който назначава персонала и дава заплатите в станцията.Новоизграденото съоръжение е публична общинска собственост на Община Кричим, а след издаването на акт 16, по силата на Закона за водите ще се предаде за стопанисване и управление на оператора ВиК-Пловдив.

Самото обучение на персонала, който ще извършва експлоатационното обслужване на пречиствателната станция обаче е заложено като една от основните дейности и трябва да се извърши по проекта, спечелен от общината. Без извършването на това обучение на персонала на ПСОВ, обекта не може да се въведе в експлоатация, което означава, че проекта не може да се изпълни и отчете пред финансиращия орган – Министерство на околната среда и водите чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” г.

Има още една дупка в законодателството, твърдят от администрацията.
„Според Закона за водите не можем да бъдем оператор и сме длъжни да предадем за стопанисване това съоръжение. В същото време ВиК казват, че не могат да назначат хора за активи, които ги нямат, а чак като получат акт 16.”, казват от Община Кричим.
В момента действа и Асоциация по ВиК, в която са включени 18-те общини от област Пловдив. Тя не е работеща, защото правилникът за организацията и дейността е приет едва в края на месец август. Според него, Асоциацията трябва да се свика по надлежния ред и да си даде съгласието активите на община Кричим, в случая пречиствателната станция, да бъдат прехвърлени на ВиК-Пловдив, след което областният управител да подпише документа. Всеки един проект за решение обаче трябва да се пусне до всички членове на Асоциацията, задължително да се съгласува с регионалното министерство, а областният управител да получи мандат да гласува.
„Настояваме Асоциацията да даде правото на всеки член, в случая всяка община, да подписва споразуменията с ВиК, защото бюрократични пречки спъват старта на пречиствателната станция, с което сме в забава по отчитането на проекта”, съобщи кметът на Кричим Атанас Калчев. Той твърди още, че в момента разходите за поддръжка на станцията се поемат от фирмата-изпълнител на обекта, но това не може да продължава до безкрай. Харчат се пари за осветление и охрана, а изпълнителите все още имат да получават средства за изграждането
на съоръжението.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.