A+ A A-

Важно съобщение за собствениците на земеделски земи

Уважаеми земеделски стопани,

собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване....pdfОтвори

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.