A+ A A-

Осигурен е безплатен безжичен интернет в 5 зони на община Кричим.Тя беше одобрена по програма WiFi4EU

Община Кричим беше одобрена и получи ваучер на стойност от 15 000 евро за покриване разходите за оборудване и инсталиране на точки за достъп до безжичен интернет в града.

Финансирането  е от Европейската комисия по програмата WiFi4EU. Безплатният интернет ще се осигурява чрез 5 точки за достъп в райони с обществена значимост. WiFi системата ще се поддържа и ще бъде активна за период от 3 години по следните градски зони:

  1. Района на Централна градска част – площад „Обединение“
  2. Района по ул. „Търговска“
  3. Района на сградата на бившата Поликлиника, Автогара, СУ „П.Р.Славейков“
  4. Района на Домашен социален патронаж, ДЦВХ, площадка за фитнес на открито
  5. Района на Градски стадион „Христо Ботев“

Местата за достъп до новоизградената мрежа ще бъдат обозначени с информационни табели с логото на програмата, а името на WiFi системата към която потребителят трябва да се свърже е WiFi4EU. Всяко поставено съоръжение е с обхват и радиус от 100 метра.

Община Кричим подписа Договор с дружеството, което инсталира съоръженията и изгради точките за достъп и към 14.02.2020 г  услугата вече е активна.

Община Кричим ©2021 Всички права запазени.