Община Кричим

Заповед № РД-02-09-60 от 04.02.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 и чл. 125 от Закона за горите НАРЕЖДАМ:

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.