Община Кричим

Обява: община Кричим обявява конкурс за главен архитект / Заповед № РД-02-09-51 от 28.01.2020 г.

pdfНа основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-02-09-51 от 28.01.2020 г. на Кмета на община Кричим - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.