Община Кричим

ЗАПОВЕД № РД-20-135 / 30.10.2019г. На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местна администрация

pdfНа основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и Решение № 72/29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Кричим за обявяване на резултатите от изборите за общински съветници в Община Кричим

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.