Община Кричим

Министерство на земеделието, храните и гори-: Областна дирекция „Земеделие" – Пловдив

pdfНа основание чл. 3, ал. 3 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие", чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и във връзка с чл. 75а, ал. 1, т, 1 от ППЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.