A+ A A-

Разделното събиране на отпадъци е система от мероприятия за разделно събиране на отпадъците.

Разделното събиране на отпадъци е система от мероприятия за разделно събиране на отпадъците 

от хартия, метал, стъкло, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и други.

pptxПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ 2024г.

Община Кричим ©2024 Всички права запазени.