Община Кричим

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГР. ПЛОВДИВ РЕШЕНИЕ № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.

pdfНа основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.З от Закона за управление на отпадъците (’ЗУО) и във връзка със заявление № У0-653 от 16.04.2020г. и У0-653-2 от 13.05.202 г.

Община Кричим ©2020 Всички права запазени.